Notes | THE RELIEF YEAR- 2018

Continue reading “Notes | THE RELIEF YEAR- 2018”

Advertisements

Room Makeover 2017

The space in which we live should be for the person we are becoming now, not for the person we were in the past. -Marie Kondo

Өөрийн хүсдэг амьдралын хэв маягаа одоодоо бүрдүүл гэсэн санааг Мэри Кондогийн номноос аваад өрөөгөө засах хүсэл тээж явсаар энэ жил гэрийнхнийхээ  туслалцаатай гоё болгож авлаа.

Continue reading “Room Makeover 2017”